Το Μοναστήρι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Αναλιόντα

15.00

Κατηγορία:

Περιγραφή

Πωλείται ατο Μοναστήρι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ (Αναλιόντα)

 

Περιεχόμενα του βιβλίου

 • Πρόλογος
 • Λίγα λόγια για τον Αρχάγγελο Μιχαήλ
 • Γεωγραφική θέση της Μονής
 • Ιστορία της Μονής
 • Προϊστάμενοι της Μονής και Αδελφότητα στα χρόνια πριν την τελευταία ανακαίνιση
 • Το Καθολικό
 • Γενικά
 • Το εικονοστάσιο
 • Άλλες εικόνες
 • Οι τοιχογραφίες
 • Η περιουσία της Μονής
 • Πώς σύμφωνα της παράδοσης το μοναστήρι απέκτησε τη μεγάλη περιουσία που είχε
 • Η περιουσία της Μονής περί το τέλος του 18ου αιώνα
 • Ενοικιαστήριο έγγραφο της Αρχιεπισκοπής για τη Μονή
 • Ανακαίνιση της Μονής
 • Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η Αδελφή Μαριάμ έγινε νέα Κτητόρισσα της Μονής
 • Παρεκκλήσι Αγίου Νεκταρίου και Παναγίας Με΄σιτριας
 • Διακονήματα
 • Θαύματα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ
 • Γενικά
 • Το εν Χώναις Θαύμα
 • Κανών Παρακλητικός εις τους Αρχαγγέλους

 

Επιπλέον πληροφορίες

Έκδοση

2019

ISBN

9963 – 9028 – 0 – 4