ΤΟΧΝΗ – Το πέτρινο χωριό που ταυτίστηκε με την παρουσία της Αγίας Ελένης στην Κύπρο

Περιγραφή

Πωλείται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Τόχνης

 

Το βιβλίο ΤΟΧΝΗ – Το πέτρινο χωριό που ταυτίστηκε με την παρουσία της Αγίας Ελένης, χωρίζεται σε 20 ενότητες και 61 υποενότητες. Ενδεικτικά, θα αναφέρουμε τις κυριότερες από τις ενότητες, κάθε μια των οποίων υποδιαιρείται σε άλλες μικρότερες.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ  ΘΕΣΗ, ΙΣΤΟΡΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ,  ΔΙΑΛΥΜΕΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΧΝΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ  ΖΩΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,  Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΤΗΣ  ΤΟΧΝΗΣ  ΣΤΟΥΣ  ΕΘΝΙΚΟΥΣ  ΑΓΩΝΕΣ, Η ΤΟΧΝΗ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 200 ΑΙΩΝΑ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΖΩΗ  ΣΤΗ  ΤΟΧΝΗ,  ΛΑΪΚΗ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ,  Παραδόσεις στην Τόχνη που σχετίζονται με την Αγία Ελένη, ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ κ.ά.

 Κρίνοντας από κάποιες θρησκευτικές και λαογραφικές παραδόσεις, η  Τόχνη συγκαταλέγεται ανάμεσα στα παλαιότερα χωριά της Κύπρου, με ιστορία  δέκα, αν όχι και περισσότερων αιώνων. Παρά τη μη συχνή αναφορά της, σε ιστορικές ή αρχαιολογικές πηγές, μια προσεκτική έρευνα και μελέτη σχετικά με το χωριό, θα αποκαλύψει αρκετά στοιχεία για τη μακρόχρονη ιστορική της πορεία. Η Τόχνη σημειώνεται σε μεσαιωνικούς χάρτες ως «Togni», αλλά και ως «Docni», γεγονός που μαρτυρεί αδιάψευστα την ύπαρξή της, τουλάχιστο κατά την περίοδο της Λατινοκρατίας (1192 – 1570). Η μεσαιωνική ύπαρξη του χωριού μαρτυρείται και από ιστορικούς του μεσαίωνα, όπως τον Κύπριο χρονικογράφο Λεόντιο Μαχαιρά και τον Λατίνο συγγραφέα De Mas  Latrie.

Περισσότερα θα βρείτε στο βιβλίο.