ΟΜΟΔΟΣ – Δείγμα αρχαίου και νέου πολιτισμού

Περιγραφή

Έχει εξαντληθεί

 

Μέσα στις σελίδες του βιβλίου “ΟΜΟΔΟΣ – Δείγμα αρχαίου και νέου πολιτισμού”  παρουσιάζονται αδρομερώς, ιστορικά, πολιτιστικά, θρησκευτικά και εκκλησιαστικά, λαογραφικά και αρκετά άλλα στοιχεία της μακραίωνης πορείας της κοινότητας Ομόδους.  Σημαντικά και άκρως ενδιαφέροντα κεφάλαια αποτελούν η εκπαίδευση στο Όμοδος, με την ίδρυση και λειτουργία της Ελληνικής Σχολής, το έτος 1797, μίας από τις πρώτες σχολές που λειτούργησαν στο νησί μας και από την οποία αποφοίτησαν άνδρες επιφανείς, οι οποίοι στη συνέχεια λέμπρυναν με το έργο και τη δράση τους την ιστορία του τόπου και του έθνους μας.

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Πανάρετος, οι Επίσκοποι Πάφου Σωφρόνιος και Νεόφυτος, καθώς και ο Επίσκοπος Κιτίου Μελέτιος Γ΄ ο επικαλούμενος Μοδινός, όλοι Ομοδίτες, υπήρξαν απόφοιτοι της Ελληνικής Σχολής της κοινότητάς τους.  Κορυφαίοι εκπαιδευτικοί που μεταλαμπάδεψαν τα Ελληνικά Γράμματα σε όλη την Κύπρο, ήταν οι Ομοδίτες Θεόδωρος Μοδίτης καλούμενος και Γενάς, ο Χριστόδουλος Ιωαννίδης πρώτος Κύπριος φιλόλογος απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Γεώργιος Λουκάς ένας από τους σπουδαιότερους λαογράφους του νησιού, ο Θεοδωρος Νεστορίδης ιδρυτής και Διευθυντής ελληνικού Γυμνασίου στη Σμύρνη και στη συνέχεια στην Αθήνα, αρκετά μέλη της οικογένειας Μοδινών και πάρα πολλοί άλλοι.