ΚΟΡΝΟΣ – Το χωριό του κόκκινου πηλού

Περιγραφή

Το βιβλίο διατίθεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Κόρνου.