Απεσιά – Το χωριό του γερο τρέμιθου

Περιγραφή

Το βιβλίο διατίθεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Απεσιάς.

Απόσπασμα από το βιβλίο

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ – Ένα λαογραφικό κείμενο

 Το λουτσίν τ’ Άη Γιωρκού

Βορειοανατολικά της Απεσιάς υπάρχει τοποθεσία καλούμενη «λουτσίν τ’ Άη Γιωρκού».  Σύμφωνα  με τοπική παράδοση το «λουτσίν» – μικρός λάκκος, δημιουργήθηκε από πάτημα «παδκιάν» του αλόγου του Αγίου Γεωργίου.  Πώς έφτασε εκεί ο Άγιος καβαλάρης στο άλογου Του, αναφέρεται σε Απεσιώτικη θρησκευτική παράδοση.  Στα περασμένα χρόνια, τότε που η επάρατη νόσος πανώλη – πανούκλα, θέριζε κυριολεκτικά τους ανθρώπους, έκανε την αμφάνισή της και στο χωριό Απεσιά. Παρουσιάστηκε μεταμορφωμένη σε ασχημομούρα γριά και όπου πατούσε τα πόδια της, έσπερνε το θανατικό.  Η μόνη βοήθεια και προστασία των κατοίκων ήταν η καταφυγή τους στο Θεό και τους Αγίους Του.  Στην Απεσιά προστάτης Άγιος των κατοίκων είναι ο Άγιος ο Τροπαιοφόρος, στην Χάρη του οποίου κατέφευγαν, όταν συναντούσαν σοβαρές δυσκολίες και προβλήματα. Αυτό έγινε, όταν έφτασε απειλητική στα χώματα του χωριού τους η πανούκλα.

Οι Άγιοι μας όταν καταφεύγουμε με πίστη κοντά τους, εισακούνε τις προσευχές και παρακλήσεις μας.   Ο Άγιος Γεώργιος  καβαλάρης στο άλογό του κυνήγησε την πανούκλα, την οποία συνάντησε, ακριβώς στο μέρος όπου σχηματίστηκε το «λουτσίν».  Εκεί, τα πόδια του αλόγου του Αγίου πάτησαν την επάρατη νόσο και την σκότωσαν.  Στο μέρος της πατιάς του αλόγου σχηματίστηκε μικρός λάκκος – «λουτσίν». Το σημείο παραμένει μέχρι τις μέρες μας και αποτελεί αφορμή διήγησης της θαυματουργίκής παρέμβασης του Αγίου Γεωργίου.*(Αφήγηση: Πανίκος Νούρος 65 χρόνων, από την Απεσιά)