Άσπρες μέρες εν να φέξουν

Κατηγορία:

Περιγραφή

Ο ΠΟΘΟΣ ΤΟΥ

Είπαν μου εγεννήθηκεν τυφλός

ποττέ δεν είδεν το χωρκόν του,

ο Θαραπής του Παναγή,

πρόσφυγας απού την Πηγήν

εν το γεννητικόν του.

 

Μιαν Τζερκατζήν εμπλάστηκεν

ο Θαραπής ομπρός μου

τζι είπεν μου γιε μου να χαρείτε,

κάμετε ότι εν που μπορείτε

θέλω να πάω στο χωρκόν μου.

 

Στον τόπον που γεννήθηκα,

να μπως μεσ’ τζείντο χώμα

τζει που πρωτοπαρπάτησα

τζιει π’ ότι είχα τ΄ άφησα

τζι εν τζιαι τυφλός ο Θαραπής ακόμα.

 

(Από την ποιητική συλλογή  «Άσπρες μέρες εν να φέξουν», έκδοση Κύπρος, 1976).