Αφορμή για να δοθεί στην Παναγία η προσηγορία Αγία Σκέπη, αποτέλεσε μια οπτασία του Όσιου Ανδρέα  (δια Χριστόν σαλού), ο οποίος μαζί με δύο υποτακτικούς του, είδαν οφθαλμοφανώς την Θεοτόκο να εισέρχεται στο Παρεκκλήσι της Αγίας Σωρού – δίπλα από το ναό των Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη – να παίρνει το μαφόρι Της και να το απλώνει σαν Σκέπη με τα πάναγνα χέρια Της επάνω στο εκκλησίασμα.

Γιατί συνδέθηκε η εορτή της Αγίας Σκέπης με την 28η Οκτωβρίου; 

Αρχικά, η Αγία Σκέπη γιορταζόταν την 1η Οκτωβρίου.  Όμως, από το 1952, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδας, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς την Παναγία, για την σκέπη και προστασία Της στον αγώνα των Ελλήνων,  μετέθεσε την εορτή στις 28 Οκτωβρίου. Με τη συγκεκριμένη ενέργεια, προσδίδεται το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, δύο εθνικές εορτές (25η Μαρτίου) να συνεορτάζονται με την Θεομήτορα.

Η Ελληνική πίστη συνέβαλε στην Ιταλική ήττα; 

Η ακλόνητη πίστη, μαζί με την απαράμιλλη τόλμη και την ιστορική μνήμη, συνέβαλαν καθοριστικά στη νίκη των Ελλήνων. Πίστη από τον βασιλιά Γεώργιο Β΄ και τον Αρχιστράτηγο Παπάγο, που στις διατάξεις τους στο στράτευμα, τόνιζαν πως ο Θεός και η Παναγία σκέπουν και ευλογούν τον ελληνικό στρατό.  Πίστη από τους φαντάρους που έβλεπαν την Παναγία να τους εμψυχώνει,  καθοδηγεί και να γίνεται  η Αγία Σκέπη τους.

Η εποποιία  του 1940, αποτελεί θαύμα;

Είναι ένα από τα πολλά θαύματα στην ελληνική ιστορία, γιατί η θεϊκή χάρη συνεργάστηκε με την ανθρώπινη προσπάθεια. Οι Έλληνες στρατιώτες έζησαν εκατοντάδες θαύματα, γιατί κατέφευγαν στην Παναγία, που τους μετάγγιζε θάρρος και  τους γινόταν «η προστασία η ακαταίσχυντος».

Πώς η Αγία Σκέπη θεωρήθηκε ο μεγάλος νικητής; 

Η εθνική συνείδηση απέδωσε «τα νικητήρια»  στην Σκέπη των αγωνιστών.  Οι Έλληνες ζήτησαν τη μητρική προστασία της Παναγίας και τους δόθηκε.  Έγινε η στρατηγός, η νοσοκόμα, η προστάτιδά τους.  Τους σκέπασε με την Αγία Σκέπη Της και τους έζωσε με την Αγία Ζώνη Της.