Πεντηκοστή και Άγιο Πνεύμα:  Ο Θεός μετά τη συμφιλίωσή του με τους ανθρώπους που πραγματοποιήθηκε με το εκούσιο Πάθος και την Ανάσταση του Θεανθρώπου, κατά την Πεντηκοστή, τους απέστειλε  πολύτιμο δώρο το Άγιο Πνεύμα, που φυσικά προϋπήρχε, ως μέρος της Αγίας, Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος.  Κατά καιρούς φώτιζε τους Προφήτες, όμως αδυνατούσαν να μεταδώσουν αυτή τη χάρη, πράγμα που έγινε με τους Αποστόλους.  «….καταπέμψας αυτοίς το Πνεύμα το Άγιον.….»  Μετά τον «κατακλυσμό» τους από το Άγιο Πνεύμα, οι Απόστολοι άρχισαν να κηρύσσουν.

Περί Αγίου Πνεύματος.  Είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και αποτελεί την ψυχή της Εκκλησίας.  Είναι «ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός», «ύδωρ ζων», που ξεδιψά τον άνθρωπο και του προσφέρει την ανώτερη ζωή, την πνευματική.  Κατά τον Απόστολο Παύλο, «ο καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία……»

Σε ποιους προσφέρεται;  Προσφέρεται στον καθένα,  όχι σύμφωνα με την αξία των καλών έργων του,  αλλά δωρεάν, σύμφωνα με το έλεος του Θεού, για τη σωτηρία του.  «Το Πνεύμα όπου θέλει πνει ……».  Πνέει όπου θέλει και περιορίζεται μόνο από την ανικανότητα του ανθρώπου να το  δεχθεί.   Μπορεί να το δεχτούν και οι πιο αμόρφωτοι άνθρωποι, αρκεί να είναι ευσεβείς και καθαρισμένοι από κάθε κηλίδα.

Ποια χαρίσματα λαμβάνουν οι δέκτες του; Προστατεύονται και ευνοούνται  από τον Κύριο,  παραμυθούνται και μπορούν να θαυματουργήσουν και να χαρίσουν ιάματα.

Πώς το κερδίζουμε;  Γνωρίζοντας τον Χριστό και περισσότερο ζώντας Τον, μέσα στην Εκκλησία που ο ίδιος ίδρυσε.  Πολλοί ξεχάσαμε το κάλεσμά Του, λοξοδρομήσαμε, καταντήσαμε άνθρωποι ανάλατοι και γίναμε κράχτες της απιστίας.  Φτάνει πια τροφή ξυλοκέρατα  που έφαγε ο άσωτος υιός στη φυγή του από τον οίκο του πατρός του.  Το  να σφάλλουμε  είναι ανθρώπινο,  το  να επιμένουμε στο σφάλμα μας  είναι διαστροφή και σατανικό.  Επιστροφή στον Ουράνιο  Πατέρα μας, που μας περιμένει  πάντοτε με ανοικτές  αγκάλες, για να μας χαρίσει το Πνεύμα Του το Άγιο.