Την κοινότητα Τρούλλων επισκέφθηκα αρκετές φορές, είτε σαν επισκέπτης, είτε σαν ερευνητής. Από τις πρώτες επισκέψεις μου στο χωριό, διαπίστωσα πως, οι κάτοικοί του διακατέχονται από γνήσια θρησκευτικά αισθήματα, τα οποία εκδηλώνονται ποικιλοτρόπως στην καθημερινή τους ζωή. Ανάμεσα σε αυτά, ξεχωρίζουν, το κτίσιμο νέων εκκλησιών, η ανακαίνιση παλαιότερων, ο τακτικός και πυκνός εκκλησιασμός, η συχνή εξομολόγηση, η επιλογή του μοναχικού βίου από κατοίκους, η τήρηση της Ορθοδόξου χριστιανικής παραδόσεως. Όλα αυτά, μαζί με άλλα, συνυπάρχουν στους Τρούλλους, σε μια περίοδο κατά την οποία, η αναζήτηση και απόκτηση υλικών αγαθών, αποτελεί κύρια έγνοια των περισσότερων συνανθρώπων μας, τείνοντας δυστυχώς στον παραγκωνισμό των πνευματικών αγαθών, τα οποία πλούσια υπάρχουν και προσφέρονται μέσα στην Εκκλησία των Ορθοδόξων χριστιανών και  οδηγούν στη σωτηρία της ψυχής των ανθρώπων.

Η αγνή εκδήλωση της πίστης των χωρικών και η λατρεία τους στο Θεό, οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην προγονική παράδοση την οποίαν παρέλαβαν, καθώς και το θρησκευτικό κλίμα που καλλιεργείται μέσα στην κοινότητα από σεβάσμιους χωρικούς, κληρικούς και λαϊκούς. Η θρησκευτική παράδοση που κληρονόμησαν από προηγούμενες γενιές, δεν είναι άσχετη με την άλλοτε, κατά περιόδους, μακρόχρονη λειτουργία Ιεράς Μονής, στον στενό γεωγραφικό χώρο του οικισμού των Τρούλλων. Το ιερό μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου Μαυροβουνιώτη, στα νοτιοανατολικά του χωριού, δημιούργημα του μεσαίωνα, αν όχι της Κυπροβυζαντινής Περιόδου, έδεσε γερά την πίστη των κατοίκων και κατεύθυνε την προσήλωσή τους στον Πανάγαθο Θεό και τους Αγίους, οι οποίοι ενεργούν σαν ουράνιες κλίμακες, ώστε, να εισακουστούν οι προσευχές και οι παρακλήσεις τους, στον Πολυέλεο και Πανοικτίρμονα Θεό. Ευτυχώς, ύστερα από ενάμισι περίπου αιώνα ερείπωσης κι εγκατάλειψης το μοναστήρι επαναλειτούργησε, για να αποτελέσει σκέπη και καταφυγή, όχι μόνο των Τρουλλιωτών, αλλά και πολλών Ορθοδόξων χριστιανών. Αναμφισβήτητα, τα μοναστήρια των Ορθοδόξων θεωρούνται προπύργια και φάροι του χριστιανισμού, πράγμα που αποδείχθηκε πολλές φορές, ιδιαίτερα σε δύσκολες στιγμές των Ελληνοκυπρίων χριστιανών και του έθνους γενικότερα. Εκτός τούτου, μέσα στο πέρασμα του χρόνου, οι Τρουλλιώτες, ευτύχησαν να τύχουν της διακονίας ενάρετων και θεοσεβών Λειτουργών του Υψίστου, οι οποίοι δεν άφησαν το ποίμνιό τους, να απομακρυνθεί από την μάνδρα και τον ποιμένα.

Η περίοδος κτισίματος του πρώτου ναού στους Τρούλλους αγνοείται, ένεκα της απουσίας πηγών, αφού μέχρι σήμερα, δεν έγινε διεξοδική επιστημονική έρευνα, σχετικά με την ιστορία της κοινότητας.  Η πρώτη γραπτή χρονολογική αναφορά, που σχετίζεται με εκκλησιαστικό κτίσμα της κοινότητας, είναι καταγραμμένη σε αφιερωματική επιγραφή πάνω σε εικόνα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, που κοσμεί το εικονοστάσι του παλαιού ναού του Αγίου Μάμα. Πρόκειται για το έτος 1580, κατά το οποίο ζωγραφίστηκε η εικόνα του Ταξιάρχη Μιχαήλ και αφιερώθηκε στην εκκλησία, από τον τότε ιερέα παπα – Ελευθέριο. Ο σημερινός μικρός ναός του Αγίου Μάμα, θεωρείται κτίσμα του 16ου αιώνα, αλλά πιθανόν να είναι παλαιότερο. Η εκκλησιαστική ζωή στην κοινότητα πρέπει να έχει βαθύτερες ρίζες, γνωστού ότι, μεγάλη περιοχή στη νότια πλευρά του χωριού είναι πλούσια σε ορυκτά – ιδιαίτερα φαιοχώματος – γεγονός που στα περασμένα χρόνια, συνέβαλλε σε καλό βαθμό στην κατοίκηση της περιοχής και τη δημιουργία οικισμού.