ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για διευκρινήσεις, πληροφορίες και παραγγελίες βιβλίων μας, επικοινωνήστε με το συγγραφέα

Διεύθυνση
T.Θ. 11238,
2495 Τσέρι, Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο: +00357 99962347
Ηλ. Διεύθυνση: papageorgioucostas@gmail.com